Velkommen til Lådenbjerg

Her kan du finde oplysninger og billeder fra Lådenbjerg, en sommerhusvej med ønsker om masser af plads og masser af natur.

Beboerne på Lådenbjerg lægger vægt på at fastholde den oprindelige vegetation. Vi ønsker, stedet skal vedblive at være et naturpræget område.

Beboerne værdsætter, at beplantning holdes nede, så der er gode muligheder for udsigt.

Dog er en del af området decideret skov, og denne skov ønskes ligeledes bevaret. Skovområdet skal også bevare sín karakter, og fældning af træer må i dette område ikke ske i større omfang.

Ved nyplantning på Lådenbjerg ønsker vi ligeledes at benytte områdets naturlige vegetation som beplantning, og vi ønsker, der gennemføres en ”nænsom pleje” af naturen så den fremstår med sin naturlige karakter og dermed fastholder balancen med både bevoksning og åbne arealer med mulighed for lange kik gennem området og ud af området.

Parcellerne på Lådenbjerg er forholdsvis store, og vi har lavet klausul, der forhindrer, at grundene udstykkes til mindre parceller - for at bevare masser af lys, luft og natur.